2008/885/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l- 20 ta’ Novembru 2008 li taħtar disa’ membri Rumeni u ħdax-il membru supplenti Rumen tal-Kumitat tar-Reġjuni