2008/885/EB: 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Rumunijai atstovaujančių devynių Regionų komiteto narių ir vienuolikos pakaitinių narių skyrimo