2008/885/EK: A Tanács határozata ( 2008. november 20. ) a Régiók Bizottsága kilenc román tagjának és tizenegy román póttagjának kinevezéséről