Mål T-559/10: Tribunalens dom av den 11 juli 2012 — Laboratoire Garnier mot harmoniseringsbyrån (natural beauty) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket natural beauty — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)