Sag T-559/10: Rettens dom af 11. juli 2012 — Laboratoire Garnier mod KHIM (natural beauty) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket natural beauty — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)