C-252/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. november 27-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Intel Corporation Inc. kontra Cpm United Kingdom Limited (89/104/EGK irányelv – Védjegyek – A 4. cikk (4) bekezdésének a) pontja – Jó hírnévvel rendelkező védjegyek – Azonos vagy hasonló későbbi védjegy használatával szembeni oltalom – Használat, amely a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét tisztességtelenül kihasználja vagy kihasználhatja, illetőleg sérti vagy sértheti)