/* */

Írásbeli kérdés E-6367/08 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Az ivóvíz minősége Halkidikiben