Fortegnelse over og beskrivelse af de analysemetoder, der er omhandlet i artikel 120g stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (offentliggjort i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 )