Írásbeli kérdés E-0514/07 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Fellépések a Hágai programmal kapcsolatban