A Bizottság 1112/2007/EK rendelete ( 2007. szeptember 27. ) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról