Az Európai Parlament és a Tanács 1692/2006/EK rendelete ( 2006. október 24. ) az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második Marco Polo program létrehozásáról ( Marco Polo II. ) és az 1382/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)