Írásbeli kérdés E-1208/07 előterjesztette: Marianne Thyssen (PPE-DE) a Bizottsághoz. Az EUlisses internetes oldal tartalma