Írásbeli kérdés E-2697/08 előterjesztette: Brian Simpson (PSE) a Bizottsághoz. Ipari és közlekedési örökség az EU-ban