Írásbeli kérdés E-6513/08 előterjesztette: Caroline Jackson (PPE-DE) a Bizottsághoz. Tulajdonjogok Cipruson