A Bíróság (második tanács) 2008. április 3-i ítélete.#Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság.#Tagállami kötelezettségszegés - 89/665/EGK irányelv - Árubeszerzésre és építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések - A közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás.#C-444/06. sz. ügy. A Bíróság (második tanács) 2008. április 3-i ítélete.