Declarația Comisiei referitoare la Regulamentul (UE) 2021/691 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 2021/C 161 I/01