Standpunt van de Commissie over Verordening (EU) 2021/691 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1309/2013 2021/C 161 I/01