Изявление на Комисията във връзка с Регламент (ЕС) 2021/691 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013 2021/C 161 I/01