Az 5. cikk (2) bekezdése alapján benyújtandó információk Európai Területi Társulás (ETT) létrehozása (Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete [HL L 210., 2006.7.31., 19. o.]) 2020/C 167/08