/* */

C-317/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 4-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lahti Energia Oy által indított eljárás (2000/76/EK irányelv – Hulladékok égetése – Tisztítás és elégetés – Hulladékból nyert nyersgáz – A hulladék fogalma – Hulladékégető mű – Együttégető mű)