Дело C-317/07: Решение на Съда (втори състав) от 4 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Lahti Energia Oy (Директива 2000/76/ЕО — Изгаряне на отпадъците — Пречистване и горене — Суров газ, произведен от отпадъци — Понятие за отпадъци — Инсталация за изгаряне — Инсталация за съвместно изгаряне)