Írásbeli kérdés E-1109/09 előterjesztette: Agnes Schierhuber (PPE-DE) a Bizottsághoz. Határokon átnyúló területtel rendelkező mezőgazdasági üzem