2007/698/EK: A Bizottság határozata ( 2007. október 29. ) a 2007/116/EK határozatnak a további, 116-tal kezdődő, fenntartott hívószámok bevezetése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5139. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)