A Bizottság 902/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 28. ) a Trichoderma reesei (CBS 114044) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt tartalmazó enzimkészítmény elválasztott malacok, brojlercsirkék, tojótyúkok, brojlerpulykák és tenyészpulykák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (engedély tulajdonosa: Roal Oy) (EGT-vonatkozású szöveg)