A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvétele ***I Az Európai Parlament 2009. április 2-i jogalkotási állásfoglalása a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))#P6_TC11-COD(2008)0154 Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. április 2-án került elfogadásra a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel