Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek ***I Az Európai Parlament 2009. április 24-i jogalkotási állásfoglalása az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))#P6_TC1-COD(2008)0098 Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. április 24-án került elfogadásra az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel#I. MELLÉKLET#II. MELLÉKLET#III. MELLÉKLET#IV. MELLÉKLET#V. MELLÉKLET#VI. MELLÉKLET