Írásbeli kérdés E-7005/08 előterjesztette: Jana Bobošíková (NI), Richard Falbr (PSE) és Miloslav Ransdorf (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Az Európai Bizottság 2008. december 8-i nem kielégítő válasza a Cseh Köztársaság OKD vállalatban szerzett tulajdonrészének privatizációjával kapcsolatos E-5956/08 sz. kérdésre