Írásbeli kérdés E-2354/07 előterjesztette: Luca Romagnoli (ITS) a Bizottsághoz. Igazságtalanság, részrehajlás és politikai szektásság gyanúja a bírósággal szemben a Ciavardiniperben