2007/713/EK: Az EU-Algéria társulási tanács 2/2007 határozata ( 2007. október 16. ) az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 6. jegyzőkönyvének módosításáról# 6. jegyzőkönyv a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről