Írásbeli kérdés E-3509/08 előterjesztette: Richard Corbett (PSE) a Bizottsághoz. Madarak és Natura 2000 területek védelme Bulgáriában