Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/78 z dne 15. julija 2016 o administrativnih določbah za homologacijo ES motornih vozil glede njihovih sistemov eCall, vgrajenih v vozilo, kot storitev številke 112 in enotnih pogojih za izvajanje Uredbe (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta glede zasebnosti in varstva podatkov uporabnikov takih sistemov (Besedilo velja za EGP. )$