2008/359/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 28. ) az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport felállításáról