A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények ***I#Az Európai Parlament 2008. április 10-i jogalkotási állásfoglalása a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0572 – C6-0334/2007 – 2007/0202(COD))#P6_TC1-COD(2007)0202 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. április 10-én került elfogadásra a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel