C-439/07. és C-499/07. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 4-i végzése (a Hof van beroep te Brussel és a Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Staat kontra KBC Bank SA (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — EK 43. és EK 56. cikk — 90/435/EGK irányelv — 4. cikk (1) bekezdés — A kifizetett osztalékok kettős adóztatásának megszüntetésére irányuló nemzeti szabályozás — A kapott osztalékok összegének az anyavállalat adóalapjából kizárólag abban az esetben való levonása, amennyiben az anyavállalat adóköteles nyereségre tett szert)