Písomná otázka E-000853/11 Robert Rochefort (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE) Komisii. Jednotné označenie trvalo udržateľného rybolovu v Európe