Írásbeli kérdés E-4803/07 előterjesztette: Simon Busuttil (PPE-DE) a Bizottsághoz. A Frontex rendelkezésére álló eszközök