A keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezetei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))#P7_TC1-COD(2010)0264 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg) EGT-vonatkozású szöveg#A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE