Helyesbítés a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a munkaidőről szóló irányelv) 17. cikke (5) bekezdésének értelmében kiadott bizottsági közleményekhez ( HL C 245., 2009.10.13. )