Írásbeli kérdés E-6127/09 előterjesztette: Willy Meyer (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Európai támogatások a kőszéniparnak