2007/83/EK: A Bizottság határozata ( 2007. február 5. ) az Egyesült Királyságban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 404. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg )