Bizottsági szolgálati munkadokumentum amely a következő dokumentumot kíséri : Javaslat : az Európai parlament és a Tanács irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról - A hatásvizsgálat összefoglalása {COM(2009) 491 végleges} {SEC(2009) 1223}