Írásbeli kérdés E-0764/07 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Az Ano Liossia (Attika) mellett működő hulladéklerakó által okozott szennyezés