A Bizottság 2007/17/EK irányelve ( 2007. március 22. ) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. és VI. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (EGT vonatkozású szöveg )