Az Európai Parlament és a Tanács 106/2008/EK rendelete ( 2008. január 15. ) az irodai berendezésekre vonatkozó uniós energiahatékonysági címkézési programról (átdolgozott változat)