Mål T-220/04: Förstainstansrättens dom av den 28 mars 2007 – Spanien mot kommissionen (EUGFJ – Garantisektionen – Utgifter som har undantagits från gemenskapsfinansiering – Tomater och citrusfrukter – Stickprovskontroller – Force majeure)