Vec T-220/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  28. marca 2007 – Španielske kráľovstvo/Komisia ( EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Paradajky a citrusové plody — Kontroly podľa vzoriek — Vyššia moc )