Cauza T-220/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 28 martie 2007 — Spania/Comisie ( FEOGA — Secțiunea Garantare — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — Tomate și citrice — Controale prin eșantioane — Forță majoră )