Lieta T-220/04: Pirmās instances tiesas 2007. gada 28. marta spriedums — Spānija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Tomāti un citrusaugi — Paraugu pārbaude — Nepārvarama vara)