Írásbeli kérdés E-3910/07 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A 1999/70/EK irányelv megfelelő alkalmazása Görögországban