Írásbeli kérdés E-2638/09 előterjesztette: Jim Higgins (PPE-DE) a Bizottsághoz. Európai jogalkotás a távközlés terén